Run by Subhash Vidya Mandir Samiti - क्रमांक 16/sikar/1990-91
VPO- SEWAD BARI VIA- PHAGLAWA TEH- DHOD DIST- SIKAR 332041
  • Call For Enquiry

    01572-295707, 9414038339, 9672564539

Teaching Staff

PRINCIPAL
SR.NO. NAME  DATE OF JOINING DATE OF APP.  AADHAR NO. PAN NO.
1 DR. VINOD SONI  1/7/2022   585469857412 ASPZT5281P
           
 
TEACHING STAFF 
SR.NO. NAME  DATE OF JOINING DATE OF APP.  AADHAR NO. PAN NO.
1 VIKASH KUMAR JANGID  1/7/2023   811482980935 ANYPS0120B
2 SARITA SHARMA  1/7/2022   359897739566 HEPS66205K
3 MS. SUSHILA  1/7/2022   899190443322 BTQPK1846L
4 PREM KUMAR  1/7/2022   747848881853 DGFPP9556N
5 RAMKUMAR VERMA  1/7/2023   712196598165 BKBPK4536R
6 GHASIRAM DHARA  1/7/2023   203235382845 BWQPR1411P
7 HAJARI LAL 1/7/2023   203235382845 EPLPM5491D
8 BABULAL MANDIWAL 1/7/2023   370054625040 FFZPM6639R
9 SHASHIKANT SHARMA  1/7/2023   867006483316 KUXPS6971P
10 MAHESH KUMAR  1/7/2023   248074505706 JESPK9699G
11 SHRICHAND  1/7/2022   894094129496 KWKPS4842E
12 NITESH MEEL  1/7/2023   703702874206 BZTPM3094D
13 SANJU MAHALA 1/7/2023   564136140902 DGUPM8799F
14 ANIL KUMAR  1/7/2023   468187414988 DITPA9600J